Vaatamine: Planeeringud Otsi
 number: 
ÜP-3
 Olek: 
  Kehtestatud  
 Nimetus: 
JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING
 Taotleja (Avalik): 
 Projekteerija: 
Jõhvi Vallavalitsus
 Märkused: 
 Avalik kaardilink: 
 Algatatud: 
20.06.2006
 Vastu võetud: 
18.12.2008
 Kehtestatud: 
18.07.2013
 Avalikustatavad failid: 
Kaart 1_vald.jpg (6.1MB)
Kaart 2_linn.jpg (15.3MB)
Kaart 3_Tammiku.jpg (5.4MB)
Kaart 4_Edise.jpg (2.4MB)
Kaart 5_Kose.jpg (1.9MB)
Kaart 6_Maardlad ja kaevandatud alad.jpg (1.6MB)
Kaart 7_hoonete korgused.jpg (2.9MB)
Kaart 8_Linnaehituslikult olulised alad.jpg (3MB)
Kaart 9_tehnovorkude magistraalid.jpg (4.5MB)
Kaart 10_rohevorgustik.jpg (9.3MB)
Johvi YP_SELETUSKIRI.pdf (880.8KB)
KSH 
 KSH: 
Jah
 KSH failid: 
14_J6hvi_YP_ KSH prog_ heakskiidetud .pdf (3.5MB)
15_Johvi_ÜP_KSH_programmi heakskiit.jpg (1.2MB)
Johvi_YP_KSH_aruanne_heakskiidetud_29042009.pdf (305.9KB)
12A_Johvi_YP_KSH_aruande_Lisa_A_Heakskiiduga_07052009.pdf (3.9MB)
16_Johvi_YP_KSH_aruande_Lisa_B_heakskiiduga_20122007.pdf (3.7MB)
 
Piirangud
Avalik
 Õigusaktid (11)  
ÕA Nr. Olek Vastu võetud kp. * Pealkiri
2802   Vastu võetud   09.12.2008 Seisukoha võtmine Jõhvi valla üldplaneeringu kooskõlastamisel esitatud ettepanekute ja vastuväidete kohta
2875   Vastu võetud   18.09.2012 Seisukoha võtmine Jõhvi valla üldplaneeringu kooskõlastamisel esitatud ettepanekute kohta
2996   Vastu võetud   27.11.2012 Seisukoha võtmine Jõhvi valla üldplaneeringu kooskõlastamisel esitatud ettepanekute kohta
3025   Vastu võetud   11.12.2012 Seisukoha võtmine Jõhvi valla üldplaneeringu kooskõlastamisel esitatud ettepanekute kohta
3070   Vastu võetud   15.01.2013 Seisukoha võtmine Jõhvi valla üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidete kohta
3212   Vastu võetud   09.04.2013 Seisukoha võtmine Jõhvi valla üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidete kohta
3255   Vastu võetud   16.04.2013 Jõhvi Vallavalitsuse 9. aprilli 2013 korralduse nr 3212 „Seisukoha võtmine Jõhvi valla üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidete kohta“
lisa 2 muutmine
127   Vastu võetud   18.07.2013 Jõhvi valla üldplaneeringu kehtestamine
264   Vastu võetud   18.12.2008 Jõhvi valla üldplaneeringu vastuvõtmine
39   Vastu võetud   20.03.2014 Jõhvi valla üldplaneeringu ülevaatamine
28   Vastu võetud   15.01.2018 Jõhvi valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine
 Kirjavahetus (225)  
 Alla  | Järgmine (20) »»» |  Viimane
Suund Nr. Reg kuupäev Saaja/Saatja (avalik) Dokumendi liik Liikumise viis TÄHTAEG Staatus * Vastutaja
  Välja   1-6/1726-1 12.03.2010 Ida-Viru Maavalitsus Kiri Post 12.04.2010 Puudub, Puudub Piia Lipp
  Välja   7-1.3/1102-1 27.02.2009 Kaitseministeerium Kiri Post 27.03.2009 Puudub, Puudub
  Sisse   7-1.3/1102 23.02.2009 Kaitseministeerium Teatis Post 23.03.2009 Puudub, Puudub Kristi Kaasik
  Välja   7-1.3/1329 05.03.2009 PR Põhjarannik AS Avaldus Elektronpost 05.04.2009 Puudub, Puudub Piia Lipp
  Sisse   7-1.3/1657 17.03.2009 Keskkonnaamet Põhja regioon Kiri Post 27.03.2009 Puudub, Puudub Kristi Kaasik
  Välja   7-1.3/1682 24.03.2014 PR Põhjarannik AS Kiri Elektronpost 24.04.2014 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Sisse   7-1.3/1726 22.02.2010 Ida-Viru Maavalitsus Teatis Elektronpost 18.04.2010 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Välja   7-1.3/2114-1 10.04.2013 Eraisik, Eraisik Kiri Elektronpost 10.05.2013 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Sisse   7-1.3/2114 10.04.2013 Eraisik, Eraisik Ettepanek Elektronpost 10.05.2013 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Välja   7-1.3/2232 12.04.2012 PR Põhjarannik AS Kiri Elektronpost 12.05.2012 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Sisse   7-1.3/2235-1 25.04.2012 EVR Infra AS Ettepanek Elektronpost 25.05.2012 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Sisse   7-1.3/2235-2 11.05.2012 Ida Päästekeskus Kiri Elektronpost 09.06.2012 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Välja   7-1.3/2235-3 21.05.2012 EVR Infra AS Kiri Elektronpost 21.06.2012 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Välja   7-1.3/2235-4 21.05.2012 Ida Päästekeskus Kiri Elektronpost 21.06.2012 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Välja   7-1.3/2235 12.04.2012 Toila Vallavalitsus, Keskkonnaministeerium, Mäetaguse Vallavalitsus, Ida-Viru Maavalitsus, Illuka Vallavalitsus, Kohtla Vallavalitsus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Transpordiamet, Ida Päästekeskus, Maa-amet, Kohtla-Järve Linnavalitsus , Muinsuskaitseamet, Kaitseministeerium, Keskkonnaamet Põhja regioon, EVR Infra AS, Maanteeamet Ida regioon, Enefit Kaevandused AS Kiri Elektronpost 12.05.2012 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Sisse   7-1.3/2247-1 03.05.2012 H.Hint OÜ Kiri Post 03.06.2012 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Välja   7-1.3/2247 12.04.2012 Aleksei Kramskoi FIE, H.Hint OÜ, Jõhvi KÜ Jaama 27A, Eraisik, Prestone OÜ Kiri Tähitud 12.05.2012 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Välja   7-1.3/2258 12.04.2012 VKG Soojus AS, Järve Biopuhastus OÜ, Elion Ettevõtted AS Virumaa Piirkond, EG Võrguteenus AS, Eesti Energia AS Kiri Elektronpost 12.05.2012 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Välja   7-1.3/2322 16.04.2013 PR Põhjarannik AS Kiri Elektronpost 16.05.2013 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
  Sisse   7-1.3/2348-1 22.05.2013 Ida-Viru Maavalitsus Kiri Elektronpost 22.06.2013 Puudub, Puudub Kristi Jõemets
 Üles | Järgmine (20) »»» |  Viimane
 Avalikud väljapanekud ja arutelud (7)  
Liik Nimi Algus Lõpp * Arutelu algus
KSH Programm JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING 05.11.2007 19.11.2007
DP JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING 07.01.2009 07.02.2009
KSH Aruanne JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING 07.01.2009 07.02.2009
DP avalik väljapanek JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING 22.06.2009 24.07.2009 18.08.2009 13:00
DP eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING 17.04.2012 24.04.2012 24.04.2012 14:00
DP avalik väljapanek JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING 07.12.2012 04.01.2013 04.02.2013 15:00
DP avalik väljapanek JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING 27.02.2013 26.03.2013 10.04.2013 11:00
 Avalikud teated (35)  
 Alla  | Järgmine (15) »»» |  Viimane
Avaldamise kp DP nimi Liik Fail * Avaldamiskoht
02.06.2009 Jõhvi valla üldplaneering DP avalik väljapanek YP_teine_avalikustamine_kuulutusPR.pdf
Põhjarannik
03.07.2006 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING DP KSH algatamine Algatamise_otsus_Jõhvi_ KSH_AT.jpg
Ametlikud teadaanded
04.07.2006 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING DP algatamine YP+KSH+algatamise+kuulutus+PR.pdf
Põhjarannik
07.02.2013 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING Planeeringu väljapanek ja arutelu Jõhvi valla üldplaneeringu uue avaliku väljapaneku ja avalik...pdf
Veebileht
07.02.2013 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING Planeeringu avaliku arutelu tulemused Jõhvi valla üldplaneeringu avalikustamise tulemuste teade _ ...pdf
Veebileht
09.02.2013 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING Planeeringu avaliku arutelu tulemused YP AV tulemused ja uus AV.pdf
Põhjarannik
09.02.2013 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING Planeeringu väljapanek ja arutelu YP AV tulemused ja uus AV.pdf
Põhjarannik
10.03.2009 Jõhvi valla üldplaneering DP avaliku arutelu tulemused YPavaliku arutelu_tulemused_PR.pdf
Põhjarannik
11.02.2013 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING Planeeringu väljapanek ja arutelu Johvi kyla.JPG
Kahula.JPG
Kose1.JPG
Kose2.JPG
Linna kyla.JPG
Pauliku teeristi.JPG
Tammiku.JPG
Infotahvel
16.04.2013 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING Planeeringu avaliku arutelu tulemused Johvi_valla_uldplaneeringu_avaliku_valjapaneku_ja_avaliku_ar...pdf
Veebileht
17.04.2012 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING Planeeringu eskiisi avalik arutelu ja eskiisi väljapanek kuulutus PR.pdf
Põhjarannik
17.04.2012 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING Planeeringu eskiisi avalik arutelu ja eskiisi väljapanek veebilehe teade.pdf
Veebileht
18.04.2013 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING Planeeringu avaliku arutelu tulemused PR_18042013_AA tulemused_YP.pdf
Põhjarannik
19.12.2008 Jõhvi valla üldplaneering DP avalik väljapanek ja arutelu kodulehe teade YP.bmp
Veebileht
22.12.2008 Jõhvi valla üldplaneering DP avalik väljapanek ja arutelu YP avalikustamise kuulutus JT.pdf
Jõhvi Teataja
22.12.2008 Jõhvi valla üldplaneering DP KSH aruande avalik väljapanek ja arutelu Jõhvi YP ja KSH aruande avalikustamisest teavitamine-AT.pdf
Ametlikud teadaanded
23.04.2013 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING Planeeringu avaliku arutelu tulemused JT_aprill_2013.pdf
Veebileht
24.03.2009 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING DP avaliku arutelu tulemused JTkuulutused_marts.pdf
Jõhvi Teataja
24.10.2007 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING DP KSH programmi avalik väljapanek ja arutelu 10_Jõhvi_ÜP_KSH_progr_av_teade_Põhjarannikus.jpg
Põhjarannik
24.11.2012 JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING Planeeringu väljapanek ja arutelu PR_YP AV 2012.pdf
Põhjarannik
 Üles | Järgmine (15) »»» |  Viimane
 Ettepanekud ja Vastuväited (20)  
Kuupäev Esitaja (avalik) Liikumisviis Fail * Failid
04.01.2013 Eraisik, Eraisik, Eraisik post A. Raud, S.Berezovski, U.Edovald_Ettepanekud.pdf (65.6KB) Lisa1_A.Raud.pdf
Lisa2_A.Raud.pdf
Lisa3_A.Raud.pdf
Lisa4_A.Raud.pdf
03.01.2013 Eraisik e-post A.Kramskoi_üldplaneering.asics (17.3KB) 
04.01.2013 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõhvi Mihkli Kogudus post EELK Mihkli Kogudus_Ettepanek.pdf (22.9KB) Lisa1_EELK Mihkli Kogudus.pdf
04.02.2013 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõhvi Mihkli Kogudus isiklikult EELK ettepanek 2.pdf (51.2KB)
04.02.2013 Enefit Kaevandused AS isiklikult EE_kaevandused_markused.pdf (111.9KB)
19.03.2013 Eesti Raudtee AS post Eesti_Raudtee_AS_ettepanek.pdf (60KB)
11.04.2013 Enefit Kaevandused AS e-post Johvi_Iidla_raudtee_EE_Kaevandused_ettepanek.asics (4.4MB) 
18.03.2013 Enefit Kaevandused AS e-post Eesti_Eneriga_KAevandused_AS_ettepanek.asics (47.8KB) 
10.04.2013 Eraisik, Eraisik e-post Johvi_valla_uldplaneeringu_vastuvaide_ettepanek_Eve_Karp_080...asics (30.6KB) 
31.12.2012 Eraisik e-post Hilje Ounapuu ettepanek Jõhvi üldplaneeringu kohta.pdf (14.1KB)
08.04.2013 Ideal Assets OÜ e-post Ideal_Assets_Vastuvaide_nr_2.asics (28.5KB) 
18.02.2013 Ideal Assets OÜ e-post Ideal_Assets_Vastuvaide_Johvi_Vallavalitsusele180213.asics (31.8KB) 
18.04.2013 Ideal Assets OÜ e-post IDeal_Assets_Ettepanek_Johvi_Vallavalitsusele_kiri_nr_3.asics (24KB) 
09.12.2012 Eraisik e-post J. Popakul_Üldplaneering - ettepanek.pdf (6.9KB)
11.04.2013 Kaitseministeerium e-post kaitseministeeriumi_ettepanek_2.asics (31.4KB) 
15.03.2013 Kaitseministeerium e-post Kaitseministeeriumi_ettepanek.asics (31.6KB) 
07.01.2013 Maa-amet e-post maa-amet.asics (216.7KB) 
03.01.2013 Eraisik post Maido Kalle_Vastuväide Jõhvi VV üldplaneeringule.pdf (154KB)
04.01.2013 Eraisik e-post Margo Merirand_Ettepanek.pdf (19.8KB)
10.04.2013 Revino Aiand OÜ e-post UP_ettepanek_Peeter_Tibbo.pdf (25KB)
 Planeeringu protokollid (9)  
Kuupäev Liik * Failid
04.02.2013 DP avalik arutelu YP avaliku arutelu PROTOKOLL_04022013.pdf
04.02.2013 YP AA osavotjad.pdf
09.04.2013 Arutelu 09042013_UP_ARTUELU.pdf
10.04.2013 DP avalik arutelu YP_AA_protokoll_ja_osavotjad_10042013.pdf
meil_Jõhvi valla üldplaneeringu uuest avalikust väljapanekus...pdf
18.08.2009 DP avalik arutelu YP_2.AA_reg.leht180809.pdf
yldplaneeringu avaliku arutelu protokoll_18082009.pdf
18.08.2009 Ehituskomisjoni protokoll kuni 01.01.2008 YP_2.AA_reg.leht180809.pdf
24.04.2012 Eskiisi AA skaneeritud_091259.pdf
24.08.2009 Arutelu 2009-08-24 Jõhvi valla üldplaneeringu arutelu_Lisa.pdf
25.02.2009 DP avalik arutelu Üldplaneeringu avaliku arutelu protokoll_25.02.2009.pdf
YPavaliku_arutelu_reg_leht.pdf
25.03.2013 Arutelu 25032013_UP_ARUTELU.pdf
 Seosed teiste planeeringutega (11)  
number Olek Nimetus Taotleja (Avalik) Märkused Algatatud Vastu võetud Kehtestatud * KSH
DP-130   Kehtestatud   Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 2, Malmi tn 2b ja Malmi tn 2e kruntide detailplaneering Ida-Virumaa Kiirabi SA 17.05.2010 28.06.2011 02.08.2011 Ei
DP-116   Kehtestatud   Jõhvi linna HARIDUSE TN 5B ja PURU TEE 4 kruntide ning lähiala detailplaneering Jõhvi Vallavalitsus 19.05.2009 21.07.2009 08.09.2009 Ei
DP-120   Kehtestatud   Jõhvi valla, Jõhvi linna Pargi tn 55, Pargi tn 55b, Pargi tn 55c ja Pargitaguse küla Viru ÜJP kinnistute ja lähiala detailplaneering Kaitseministeerium 16.09.2008 31.08.2010 08.11.2010 Ei
DP-121   Algatatud   Jõhvi linna, JAAMA, NOORUSE, VIRU ja RAKVERE tänavate vahelise maa-ala detailplaneering Jõhvi Vallavalitsus 18.09.2008 Ei
DP-122   Algatatud   Jõhvi linna, Hariduse tn 8a-1 krundi ja lähiala detailplaneering Sol Baltics OÜ 18.09.2008 Ei
DP-124   Kehtestatud   Jõhvi linna, Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala detailplaneering Jõhvi Vallavalitsus 19.02.2009 22.07.2010 25.11.2010 Ei
DP-125   Kehtestatud   Jõhvi linna, UUS TN 3 krundi ja lähiala detailplaneering Akel MTÜ 19.03.2009 15.10.2009 17.12.2009 Ei
DP-126   Algatatud   Jõhvi valla, TAMMIKU ALEVIKU KESKUSE maa-ala detailplaneering Jõhvi Vallavalitsus 19.03.2009 Ei
DP-127   Algatatud   Jõhvi linna, TARTU MNT 33 krundi ja lähiala detailplaneering Consumat OÜ 22.09.2009 Ei
DP-128   Kehtestatud   Jõhvi valla, Kotinuka küla, Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala detailplaneering Jõhvi Tööstuspark SA 17.12.2009 18.08.2011 17.11.2011 Jah
DP-129   Kehtestatud   Jõhvi linna, Malmi 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering Enefit Solutions AS 20.04.2011 15.09.2011 17.05.2012 Ei
 Lepingud (1)  
Nr Sõlm. kuup Kehtib kuni Isik (avalik) * Vastutav
6.1-12.1/101 30.04.2009 ERKAS Pärnu Instituut OÜ Kristi Kaasik arhitekt Ametnik