Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/109
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
14.10.2021
 Pealkiri: 
Jõhvi valla arengukava 2022 – 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2022 – 2025 kinnitamine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 alusel ja § 37² lõike 7 alusel
 Sisu: 
§ 1. Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine
Võtta vastu Jõhvi valla arengukava 2022 – 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2022 – 2025 (lisatud 85 lehel).
 Jõustumine: 
§ 2. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 23.11.2020 määruse nr 83 „Jõhvi valla arengukava 2021 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021 – 2024 kinnitamine”.

(2) Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
MAARUSE_NR_109_LISA_2021_10_14_arenguk_ja_eelarvestrat_2_.pdf (736.2KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik