Vaatamine: Valitsuse istungite protokollid Otsi
 Staatus: 
  Protokoll  
 Istungi kuupäev: 
06.10.2021
 Päevakord: 
 Protokoll: 
 Protokolli number: 
2-1.1/224
 Protokolli lisad: 
06_10_2021_VV_istungil_protokolli_Lisa_1_kultuurikomisjonist_29_09_2021.pdf (34.6KB)
6_10_2021_VV_istungi_protokolli_Lisa_2.pdf (30.3KB)
 
Piirangud
Avalik
 Õigusaktid (15)  
ÕA Nr. Olek Vastu võetud kp. * Pealkiri
3391   Vastu võetud   06.10.2021 Täisealisele isikule hoolduse seadmine ja hooldaja määramine
3392   Vastu võetud   06.10.2021 Täisealisele isikule hoolduse seadmine ja hooldaja määramine
3393   Vastu võetud   06.10.2021 Jõhvi Vallavalitsuse 7. juuli 2021 korralduse nr 3176 „SA Jõhvi Hooldekeskuse kohamaksumuse tasumine vallaeelarvest“ muutmine
3394   Vastu võetud   06.10.2021 Olmejäätme valdaja erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest
3395   Vastu võetud   06.10.2021 Olmejäätme valdaja osaline erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest
3396   Vastu võetud   06.10.2021 Olmejäätme valdaja osaline erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest
3397   Vastu võetud   06.10.2021 Veebihanke „Jõulukaunistuste ostmine” pakkumuse vastavaks tunnistamine, eduka pakkumuse kinnitamine ning eduka pakkuja kvalifitseerimine
3398   Vastu võetud   06.10.2021 Lihthanke „Jõhvi Spordikoolile jõusaali inventari soetamine” pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja kvalifitseerimine
3399   Vastu võetud   06.10.2021 Riigihanke “Jõhvi Kalmistu ehitustööd” pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkumuse kinnitamine ning eduka pakkuja kvalifitseerimine
3400   Vastu võetud   06.10.2021 Riigihanke “Jõhvi raudteevaksali hoone konserveerimine” pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkumuse kinnitamine ning eduka pakkuja kvalifitseerimine
3401   Vastu võetud   06.10.2021 Projekteerimistingimuste andmine
3402   Vastu võetud   06.10.2021 Kõrvaltingimustega ehitusloa andmine
3403   Vastu võetud   06.10.2021 Kõrvaltingimustega ehitusloa andmine
3404   Vastu võetud   06.10.2021 Avatud menetluse algatamine Jõhvi linnas, Narva mnt 54 ja 80 vahelise hoonestamata maa-ala detailplaneeringus käsitletud ehitusõiguse täpsustamiseks
3405   Vastu võetud   06.10.2021 Seisukoht Jõhvi Vallavolikogu revisjonikomisjoni 5. septembri 2021 kontrollakti suhtes