Vaatamine: Valitsuse istungite protokollid Otsi
 Staatus: 
  Protokoll  
 Istungi kuupäev: 
08.09.2021
 Päevakord: 
 Protokoll: 
 Protokolli number: 
2-1.1/220
 Protokolli lisad: 
Lisa_8_sept_2021_vallavalitsuse_protokollile.pdf (69KB)
 
Piirangud
Avalik
 Õigusaktid (18)  
ÕA Nr. Olek Vastu võetud kp. * Pealkiri
3314   Vastu võetud   08.09.2021 Jõhvi Lasteaiad osalustasu määra vähendamine
3315   Vastu võetud   08.09.2021 MTÜ Vahtra Hooldemaja Aa Hooldekodu kohamaksumuse osaline tasumine vallaeelarvest
3316   Vastu võetud   08.09.2021 Jõhvi Vallavalitsuse 3.03.2021 korralduse nr 2895 „Jõhvi valla 2021. aasta hankeplaani kinnitamine“ muutmine
3317 Muudetud 08.09.2021 Riigihanke “Jõhvi hariduslinnaku staadioni inventari ostmine“ hankemenetluse korraldamine ja riigihanke dokumendi kinnitamine
3318   Vastu võetud   08.09.2021 Veebihanke „Jaama 10 tuletõkkeuste tarnimine ja paigaldamine“ hankemenetluse korraldamine ja veebihanke dokumendi kinnitamine
3319   Vastu võetud   08.09.2021 Riigihange (viitenumber 229479) „Jõhvi Põhikooli ehitustööd“ ehitustööde töövõtulepingu reservi kasutamine
3320   Vastu võetud   08.09.2021 Tammiku kaevanduse korrastamise projekti kooskõlastamine
3321   Vastu võetud   08.09.2021 Olmejäätme valdaja erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest
3322   Vastu võetud   08.09.2021 Olmejäätme valdaja osaline erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest
3323   Vastu võetud   08.09.2021 Olmejäätme valdaja osaline erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest
3324   Vastu võetud   08.09.2021 Projekteerimistingimuste andmine
3325   Vastu võetud   08.09.2021 Ehitusloa andmine
3326   Vastu võetud   08.09.2021 Ehitusloa andmine
3327   Vastu võetud   08.09.2021 Ehitusloa andmine
3328   Vastu võetud   08.09.2021 Kasutusloa andmine
3371   Vastu võetud   28.09.2021 Liikluspinna kehtetuks tunnistamine
3372   Vastu võetud   28.09.2021 Liikluspinna kehtetuks tunnistamine
3373   Vastu võetud   28.09.2021 Liikluspinna kehtetuks tunnistamine