Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 ÕA Nr.: 
324
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
17.06.2021
 Pealkiri: 
Valimisringkonna moodustamine ja volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktid 12 ja 13 ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lõike 1 ja § 8 lõiked 1 ja 5, vallavolikogu

o t s u s t a b :
 Sisu: 
1.  Moodustada Jõhvi Vallavolikogu 17. oktoobri 2021 valimiseks üks valimisringkond nr 1.

2.  Valimisringkonna piiriks on Jõhvi valla piir.

3. Määrata volikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks ning valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 21.
 Jõustumine: 
4.  Otsus jõustub avalikustamisest.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik