Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/94
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
20.05.2021
 Pealkiri: 
Jõhvi valla 2021. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Jõhvi valla 2021. aasta esimene lisaeelarve
Võtta vastu Jõhvi valla 2021. aasta esimene lisaeelarve kogumahuga 836 629 (kaheksasada kolmkümmend kuus tuhat kuussada kakskümmend üheksa) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).
 Jõustumine: 
§ 2. Määruse rakendamine
Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
Lisaeelarve_lisa_1.pdf (72.9KB)
Lisaeelarve_lisa_2.pdf (92.6KB)
2021_I_Lisaeelarve_seletuskiri.pdf (135.5KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik