Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/86
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
17.12.2020
 Pealkiri: 
Jõhvi valla 2020. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Jõhvi valla 2020. aasta neljas lisaeelarve

(1) Võtta vastu Jõhvi valla 2020. aasta neljas lisaeelarve kogumahuga 253 035 (kakssada viiskümmend kolm tuhat kolmkümmend viis) eurot vastavalt lisale 1 (koondeelarve) ja lisale 2 (alaeelarved).
 Jõustumine: 
§ 2. Määruse rakendamine

(1) Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
2020_aasta_IV_lisaeelarve_SELETUSKIRI.pdf (97.6KB)
LISA_1_IV_lisaeelarve_2020.pdf (72.1KB)
LISA_2_IV_lisaeelarve_2020.pdf (92.6KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik