Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/83
 Olek: 
  Kehtetu  
 Vastu võetud kp.: 
23.11.2020
 Pealkiri: 
Jõhvi valla arengukava 2021 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021 – 2024 kinnitamine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 alusel ja § 37² lõike 7 alusel ning võttes arvesse eelnimetatud seaduse § 70⁶.
 Sisu: 
§ 1. Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

Võtta vastu Jõhvi valla arengukava 2021 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021 – 2024 (lisatud 87 lehel).
 Jõustumine: 
§ 2. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 19.09.2019 määrus nr 63 „Jõhvi valla arengukava 2020 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2020 – 2023 kinnitamine”.

(2) Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
pLISA_23_nov_2020_juurde_arengukava_ja_eelarvestrateegia.pdf (688.3KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
vallavolikogu 14.10.2021 määrus nr 109
 
Piirangud
Avalik