Vaatamine: Hariduskomisjoni protokollid Otsi
 Väljaandja: 
Volikogu
 Staatus: 
  Protokoll  
 Istungi kuupäev: 
18.11.2020
 Koostaja: 
Maire Lumiste
 Sisu: 
1.  Vallavolikogu novembrikuu 2020. istungile esitatud eelnõude tutvustamine. 
2. Haridus- ja huviharidusasutuste 2020. a projektipõhiste tööde tulemuste kokkuvõtmine (kust taotleti, kus osaleti, mida sellega saavutati). Asutuste juhid teevad lühikese ülevaate projektitegevustest oma asutuses. 
3. Huvikoolides õpitu arvestamine üldhariduskoolis õpetatava osana (arutelu, võimalused koostööks ning arenguks). 
4. Muu
 Protokolli nr: 
1-5.13/2
 Juhataja: 
Mait Sepp
 Protokollija: 
Maire Lumiste
 Protokoll: 
 Protokolli lisad: 
 
Piirangud
Avalik