Vaatamine: Sotsiaalkomisjoni protokollid Otsi
 Väljaandja: 
Volikogu
 Staatus: 
  Protokoll  
 Istungi kuupäev: 
17.11.2020
 Sisu: 
Eelnõu „Jõhvi valla eelarvest sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ning tegevustoetuste taotlemise ja kasutamise kord” arutelu
2. Volikogu 23. novembri istungile esitatud eelnõude tutvustamine
3. Arengukava ja eelarvestrateegia arutelu
4. Muud küsimused (töös olevad sotsiaalvaldkonna projektid, dementsete osakonna loomine Jõhvi Hooldekeskusesse jm)
 Protokolli number: 
1-5.4/36
 Algus: 
17.11.2020 15:00
 Lõpp: 
17.11.2020 16:00
 Juhataja: 
Tamara Põlevina
 Protokollija: 
Maire Lumiste
 Protokoll: 
 Protokolli lisad: 
 
Piirangud
Avalik