Vaatamine: Kultuurikomisjoni protokollid Otsi
 Väljaandja: 
Volikogu
 Staatus: 
  Protokoll  
 Istungi kuupäev: 
17.11.2020
 Koostaja: 
Maire Lumiste
 Sisu: 
1. Jõhvi valla 2020. aasta kolmanda lisaeelarve arutamine - ettekandja finantsteenistuse juhataja Küllike Olup
2. Jõhvi Vallavolikogu novembri istungi päevakorda kuuluvate eelnõudega tutvumine ja seisukoha kujundamine 
3. Jõhvi valla arengukava 2021 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks
2021 – 2024 arutamine – ettekandja arendusnõunik Rein Luuse
4. Laekunud taotlused ja muud küsimused – Arthur Seppern
 Protokolli nr: 
1-5.11/26
 Protokoll: 
 Protokolli lisad: 
 Juhataja: 
Arthur Seppern
 
Piirangud
Avalik