Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/82
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
22.10.2020
 Pealkiri: 
Jõhvi valla 2020. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Jõhvi valla 2020. aasta teine lisaeelarve

Võtta vastu Jõhvi valla 2020. aasta teine lisaeelarve vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).
 Jõustumine: 
§ 2. Määruse rakendamine

Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
VOLIKOGU_2020_II_lisaeelarve_seletuskiri.pdf (75.5KB)
LISA_1_II_lisaeelarve_2020.pdf (65.8KB)
LISA_2_II_lisaeelarve_2020.pdf (64.5KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik