Vaatamine: Planeeringud Otsi
 number: 
DP-174
 Olek: 
  Kehtestatud  
 Nimetus: 
Jõhvi valla Edise küla Aru tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering
 Taotleja (Avalik): 
 Projekteerija: 
Inari Works OÜ
 Märkused: 
 Avalik kaardilink: 
 Algatatud: 
18.02.2020
 Vastu võetud: 
 Kehtestatud: 
28.09.2021
 Avalikustatavad failid: 
INARI_WORKS_Tiitelleht.pdf (74.4KB)
Aru_tee_25_DP_seletuskiri.pdf (813KB)
Aru_tee_25_DP_J1_Olemasolev_olukord.pdf (953.9KB)
Aru_tee_25_DP_J2_Pohijoonis_Tehnovorgud.pdf (993.1KB)
Aru_tee_25_DP_J3_Kaevanduse_m+ñetoode_plaan.pdf (614.7KB)
Kooskolastuste_koondtabel.pdf (28.6KB)
KSH 
 KSH: 
Ei
 KSH failid: 
 
Piirangud
Avalik
 Õigusaktid (3)  
ÕA Nr. Olek Vastu võetud kp. * Pealkiri
1918   Vastu võetud   18.02.2020 Jõhvi valla Edise küla Aru tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
3280   Vastu võetud   19.08.2021 Jõhvi valla Edise küla Aru tee 25 (Aru tee 8 ja Aru tee 18) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
3388   Vastu võetud   28.09.2021 Jõhvi valla Edise küla Aru tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
 Kirjavahetus (22)  
 Alla  | Järgmine (2) »»» |  Viimane
Suund Nr. Reg kuupäev Saaja/Saatja (avalik) Dokumendi liik Liikumise viis TÄHTAEG Staatus * Vastutaja
  Sisse   7-1.3/473-10 13.08.2021 Revino Aiand OÜ Kiri Elektronpost 13.09.2021 Puudub, Puudub Richard Toome
  Välja   7-1.3/473-11 23.08.2021 Revino Aiand OÜ, Päästeamet Ida päästekeskus, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Ida-Virumaa talitus, Kehra Agro OÜ Kiri Elektronpost 23.09.2021 Puudub, Puudub Richard Toome
  Välja   7-1.3/473-12 23.08.2021 PR Põhjarannik AS Kiri Elektronpost 23.09.2021 Puudub, Puudub Richard Toome
  Välja   7-1.3/473-13 23.08.2021 Revino Aiand OÜ, Kehra Agro OÜ Kiri Post 23.09.2021 Puudub, Puudub Richard Toome
  Välja   7-1.3/473-14 23.08.2021 Eraisik Kiri Elektronpost 23.09.2021 Puudub, Puudub Richard Toome
  Välja   7-1.3/473-15 23.08.2021 Eraisik Kiri Post 23.09.2021 Puudub, Puudub Richard Toome
  Sisse   7-1.3/473-16 26.08.2021 Inari Works OÜ Muu Isiklikult 26.09.2021 Puudub, Puudub Richard Toome
  Välja   7-1.3/473-17 11.10.2021 Eraisik Kiri Post 11.11.2021 Puudub, Puudub Richard Toome
  Välja   7-1.3/473-18 11.10.2021 Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik Kiri Elektronpost 11.11.2021 Puudub, Puudub Richard Toome
  Välja   7-1.3/473-19 11.10.2021 Revino Aiand OÜ, Päästeamet Ida päästekeskus, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Ida-Virumaa talitus, Kehra Agro OÜ Kiri Elektronpost 11.11.2021 Puudub, Puudub Richard Toome
  Sisse   7-1.3/473-1 27.01.2020 ASC Ehitus OÜ Taotlus Elektronpost 27.02.2020 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
  Välja   7-1.3/473-20 11.10.2021 PR Põhjarannik AS Kiri Elektronpost 11.11.2021 Puudub, Puudub Richard Toome
  Välja   7-1.3/473-21 11.10.2021 Maa-amet Kiri Elektronpost 11.11.2021 Puudub, Puudub Richard Toome
  Välja   7-1.3/473-2 20.05.2021 Maa-amet, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Ida-Virumaa talitus Kiri Elektronpost 20.06.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
  Sisse   7-1.3/473-3 15.07.2021 Inari Works OÜ Kiri Elektronpost 15.08.2021 Puudub, Puudub Jüri Konrad
  Välja   7-1.3/473-4 15.07.2021 Päästeamet Ida päästekeskus Kiri Elektronpost 15.08.2021 Puudub, Puudub Jüri Konrad
  Välja   7-1.3/473-5 15.07.2021 Revino Aiand OÜ, Kehra Agro OÜ Kiri Elektronpost 15.08.2021 Puudub, Puudub Jüri Konrad
  Välja   7-1.3/473-6 15.07.2021 Revino Aiand OÜ, Kehra Agro OÜ Kiri Post 15.08.2021 Puudub, Puudub Jüri Konrad
  Välja   7-1.3/473-7 15.07.2021 Eraisik Kiri Elektronpost 15.08.2021 Puudub, Puudub Jüri Konrad
  Välja   7-1.3/473-8 15.07.2021 Eraisik Kiri Post 15.08.2021 Puudub, Puudub Jüri Konrad
 Üles | Järgmine (2) »»» |  Viimane