Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/76
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
28.05.2020
 Pealkiri: 
Jõhvi valla 2020. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.
 Sisu: 
§ 1.  Jõhvi valla 2020. aasta esimene lisaeelarve

Võtta vastu Jõhvi valla 2020. aasta esimene lisaeelarve kogumahuga 1 023 071 (üks miljon kakskümmend kolm tuhat seitsekümmend üks) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).
 Jõustumine: 
§ 2. Määruse rakendamine

Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
LISA_1_lisaeelarve_2020.pdf (71KB)
LISA_2_lisaeelarve_2020.pdf (81.2KB)
I_lisaeelarve_seletuskiri.pdf (111.7KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik