Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/68
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
19.12.2019
 Pealkiri: 
Jõhvi valla 2019. aasta viienda lisaeelarve vastuvõtmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Jõhvi valla 2019. aasta viies lisaeelarve

Võtta vastu Jõhvi valla 2019. aasta viies lisaeelarve kogumahuga 62 595 (kuuskümmend kaks tuhat viissada üheksakümmend viis) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).
 Jõustumine: 
§ 2. Määruse rakendamine

Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
2019_aasta_V_lisaeelarve_SELETUSKIRI.pdf (111.2KB)
V_lisaeelarve_LISA_1.pdf (68.2KB)
V_lisaeelarve_LISA_2.pdf (85.3KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik