Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/63
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
19.09.2019
 Pealkiri: 
Jõhvi valla arengukava 2020 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2020 – 2023 kinnitamine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 alusel ja  § 37² lõike 7 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

Võtta vastu Jõhvi valla arengukava 2020 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2020 – 2023 (lisatud 91 lehel).

§ 2. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 11.10.2018 määrus nr 29 „Jõhvi valla arengukava 2019 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019 – 2022 kinnitamine” .
 Jõustumine: 
(2) Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
LISA_arengukava_ja_eelarvestr_kinnitamine_19_09_2019.pdf (672.1KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik