Vaatamine: Haridus- ja noorsootöökomisjoni protokollid Otsi
 Väljaandja: 
Volikogu
 Staatus: 
  Protokoll  
 Istungi kuupäev: 
11.09.2019
 Sisu: 
1. Vallavolikogu 19. septembri istungile esitatud eelnõude tutvustamine – volikogu esimees Eduard East
2. Jõhvi valla arengukava 2019 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019 – 2022 muutmine - arendusnõunik Rein Luuse
3. Jooksvad küsimused
 Protokolli number: 
1-5.7/21
 Algus: 
11.09.2019 15:00
 Lõpp: 
11.09.2019 16:20
 Juhataja: 
Mait Sepp
 Protokollija: 
Maire Lumiste
 Protokoll: 
 Protokolli lisad: 
 
Piirangud
Avalik