Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/53
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
27.06.2019
 Pealkiri: 
Jõhvi valla 2019. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Jõhvi valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve

Võtta vastu Jõhvi valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve kogumahuga 58 603 (viiskümmend kaheksa tuhat kuussada kolm) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).
 Jõustumine: 
§ 2. Määruse rakendamine

Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
III_lisaeelarve_2019_-_lisa_1.pdf (70.6KB)
III_lisaeelarve_2019_-_lisa_2.pdf (89.1KB)
III_lisaeelarve_2019_SELETUSKIRI.pdf (87.8KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik