Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/46
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
28.02.2019
 Pealkiri: 
Jõhvi valla 2019. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Jõhvi valla 2019. aasta esimene lisaeelarve

Võtta vastu Jõhvi valla 2019. aasta esimene lisaeelarve kogumahuga 28 010 (kakskümmend kaheksa tuhat kümme) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).
 Jõustumine: 
§ 2. Määruse rakendamine

Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
2019_aasta_I_lisaeelarve_SELETUSKIRI.pdf (94.8KB)
lisa_1_-_2019_I_lisaeelarve_2019.pdf (70.1KB)
lisa_2_-_2019_I_lisaeelarve.pdf (75.3KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik