Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/44
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
20.12.2018
 Pealkiri: 
Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja arengustrateegia 2019 – 2023 tegevuskava heakskiitmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1, 2 ja 6 ning § 704 lõike 2  alusel.
 Sisu: 
§ 1. Arengustrateegia ja tegevuskava heakskiitmine

(1) Kiita heaks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt koostatud „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+“ vastavalt lisale 1 (arengustrateegia 61 lehel).

(2) Kiita heaks „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ tegevuskava aastateks 2019 – 2023“ vastavalt lisale 2 (tegevuskava 42 lehel).
 Jõustumine: 
§ 2. Rakendussätted

Määrus jõustub 15. jaanuaril 2019.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
nsmail-202.pdf (858.8KB)
nsmail-203.pdf (2.2MB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik