Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/38
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
22.11.2018
 Pealkiri: 
Jõhvi valla 2018. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Jõhvi valla 2018. aasta neljas lisaeelarve

Võtta vastu Jõhvi valla 2018. aasta neljas lisaeelarve kogumahuga 125 751 (ükssada kakskümmend viis tuhat seitsesada viiskümmend üks) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

§ 2. Volitused valitsusele

Vallavalitsus võib teostada tegevusala siseselt ümbersuunamisi eelarve klassifikaatorite 1 (vara), 4 (eraldised) ning 5 (tegevuskulud) vahel.
 Jõustumine: 
.§ 3. Määruse rakendamine

Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
2018_a_IV_lisaeelarve_SELETUSKIRI.pdf (94.7KB)
EELNOU_-_IV_lisaeelarve_LISA_1.pdf (71.7KB)
EELNOU_-_IV_lisaeelarve_LISA_2.pdf (92.7KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik