Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/29
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
11.10.2018
 Pealkiri: 
Jõhvi valla arengukava 2019 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019 – 2022 kinnitamine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Jõhvi valla arengukava 2019 – 2025 koos eelarve-
strateegiaga aastateks 2019 – 2022 kinnitamine
 Sisu: 
§ 1. Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

Võtta vastu Jõhvi valla arengukava 2019 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019 – 2022 (lisatud 84-l lehel).

§ 2. Rakendussätted

(1)  Lõpetada Jõhvi Vallavolikogu 12. oktoobri 2017 määruse nr 134 „Jõhvi valla arengukava 2018 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2018 – 2025 kinnitamine” kehtivus.
 Jõustumine: 
(2)  Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
_LISA_2018_10_11_maarusele_nr_29.pdf (1.6MB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik