Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/27
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
20.09.2018
 Pealkiri: 
Jõhvi valla 2018. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Jõhvi valla 2018. aasta kolmas lisaeelarve

Võtta vastu Jõhvi valla 2018. aasta kolmas lisaeelarve kogumahuga 134 469 (ükssada kolmkümmend neli tuhat nelisada kuuskümmend üheksa) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

§ 2. Volitused valitsusele

Vallavalitsus võib teostada tegevusala siseselt ümbersuunamisi eelarve klassifikaatorite 1 (vara), 4 (eraldised) ning 5 (tegevuskulud) vahel.
 Jõustumine: 
§ 3. Määruse rakendamine

Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
2018_III_lisaeelarve_SELETUSKIRI.pdf (102.9KB)
III_lisaeelarve_LISA_1.pdf (74.2KB)
III_lisaeelarve_LISA_2.pdf (90.8KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik
 Õigusaktid (1)  
ÕA Nr. Olek Vastu võetud kp. * Pealkiri
679   Vastu võetud   25.09.2018 Jõhvi valla 2018. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine majandusliku sisu järgi